Gratis Toegangskaarten Monumentenbeurs


Tot en met maandag 13 mei: gratis toegangskaarten voor de monumentenbeurs in Den Bosch op 14, 15 en 16 mei a.s.

Op 14, 15 en 16 mei staat in de Brabanthallen in Den Bosch alles in het teken van het onderhouden, restaureren, verduurzamen of herbestemmen van monumenten op de beurs Monument 2019. Hét trefpunt voor monumenteigenaren en erfgoedprofessionals.

Tot en met maandag 13 mei regelt u hier gratis een toegangsbewijs.

https://www.monumentenbeurs.nl/nl/

 

 

 

Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging Edese Monumenten


 

Verslag
Algemene Vergadering van de Vereniging Edese Monumenten (Statuten artikel 16)
op 8 maart 2019 om 15.30 uur in Stadscafé Oscar, Oude Kerkplein 20 te Ede

Tijdens de bijeenkomst op vrijdag 8 maart jl. is naast de excursie naar de Oude Kerk in Ede ook de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Na de terugblik op 2018 zijn het financiële, het secretariële verslag en de begroting voor 2019 kort besproken. Het belangrijkste is dat de jaarlijkse contributie 25 euro blijft voor 2019. Als lid kunt u dan gratis met eventueel uw partner of relatie aan alle excursies en bijeenkomsten deelnemen. Tevens kunt u gratis een beroep doen op advies en ondersteuning door de vereniging in het kader van uw monument.

Wilt u over de verslagen en documenten beschikken die tijdens de algemene ledenvergadering aan de orde zijn gekomen? Stuur een email naar info@edesemonumenten.nl.

 1. Opening van de vergadering. 
  Eric Mackay opent de vergadering met een welkom. Hij blikt terug op de bijeenkomsten en activiteiten van de vereniging in 2018
   
 2. Stand van zaken in de vereniging en plannen voor 2019.
  Eric roept leden op om kandidaten te noemen voor de volgende Monumentenprijs van onze vereniging.
  De Vereniging heeft een Verklaring opgesteld over het omgaan met persoonsgegevens; die zal nog op de website van de vereniging worden geplaatst.
  Het huidige bestuur functioneert nu 4 jaar. Tijd om aan “vers bloed” te denken. Leden worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen bij de secretaris, bij voorkeur voor de voorzittersfunctie.
   
 3. Secretarieel jaarverslag.
  Voor kennisgeving aangenomen
 4. Benoeming kascommissie (art 15, lid 4 statuten). 

  Klaas Ooms en Joost Peereboom hebben twee jaar zitting gehad in de commissie. Els Rooswinkel meldt zich als vervangend lid, waarvoor dank. Ap Dominicus blijft nog lid van de kascontrolecommissie.

 5. Begroting 2019. 
  Ongewijzigd goedgekeurd

 6. Hoogte jaarlijkse bijdrage (artikel 11 van de statuten).
  De jaarlijkse contributie wordt weer op € 25 gesteld.

 7. Rondvraag. 

  De Vereniging participeert nog niet actief in het Erfgoed Platform dat in Cultura is gevestigd.

  De Vereniging heeft samen met Wil van der Veur uit Bennekom een wandel-/fietsroute gemaakt langs monumenten in het centrum van Ede. Die wordt binnenkort geplaatst op deze website.

 8. Sluiting.

 

 


Naar het nieuws archief

 


Er zijn (nu) geen items in de agenda.