Wie zijn wij

Vereniging


Waar staat de VEM voor?
De Vereniging Edese Monumenten vindt dat monumenten een stuk culturele geschiedenis van de regio weerspiegelen. Mensen putten inspiratie uit deze geschiedenis en leren van de toenmalige leef- en woon-omstandigheden. De geschiedenis van monumenten zorgt voor verbinding tussen de mensen met hun leefomgeving en met elkaar: begrip voor en inzicht in elkaars culturele achtergronden. “Wie het verleden respecteert, heeft een duurzame toekomst”.

De vereniging wil alle monumenten in de gemeente Ede behouden en nieuwe monumenten aan de gemeente helpen voordragen zodat het verleden behouden blijft voor toekomstige generaties. Door de belangen van monumentenbezitters en –bewoners te behartigen bij de politiek, overheden en andere (financierings)instanties. En door de monumenteneigenaren, -gebruikers en –bewoners te faciliteren bij het in stand houden van hun monumenten.

De vereniging zoekt de samenwerking op en wil partnerships aangaan met organisaties die nauw gelieerd zijn aan de doelstellingen van de vereniging. De vereniging wil daarbij onafhankelijk in haar activiteiten blijven.

De statuten van de vereniging kunt u opvragen via email: info@edesemonumenten.nl.

Historie van de vereniging
De vereniging is in 1998 opgericht. Het toenmalige bestuur bestaande uit vrijwilligers, heeft de Monumentenprijs geïnitieerd. Dit is een prijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die zich heeft onderscheiden bij de monumentzorg in de gemeente. In april 2015 is een nieuw bestuur begonnen. (bestuur)

De ambities en jaarplannen zijn volop in ontwikkeling bij het nieuwe bestuur. Centraal staat ledenwerving om zo daadwerkelijk een vereniging van betekenis te worden bij met name gemeentelijke overheden en –instanties.Bestuur

Eric Mackay, Hans Verwater en Marianne Koudenburg zetten zich als bestuur in om de vereniging te laten bloeien. Eric is de voorzitter van de vereniging. Hans is de secretaris en penningmeester. Marianne verzorgt de PR van de vereniging.


De betrokkenheid van Eric Mackay bij de maatschappij is al zijn hele leven groot. Als wethouder was hij vele jaren verantwoordelijk voor diverse portefeuilles. Momenteel is Eric Mackay directeur van het Nederlands Tegelmuseum te Otterlo en vervult hij de rol als voorzitter van een aantal instellingen in de gemeente Ede. Ook is hij nauw betrokken bij het besturen van professionele organisaties zoals het waterschap. Het besturen en leiden van (vrijwilligers)organisaties zit Eric in het bloed. Eric over zijn rol als voorzitter van de Vereniging Edese Monumenten: “Ik ben eigenaar van Het Klaverblad aan de Edeseweg in Harskamp, de eerste grote aankoop van mijn overgrootouders Kröller-Müller. Als iemand van de vierde generatie is dat huis in mijn bezit. Ik weet hoe mooi het is om in een monument te wonen. Ik besef dat monumenten de geschiedenis vertegenwoordigen van families, van de regio. Laten we monumenten zo goed mogelijk behouden voor de komende generaties. Zodat zij inspiratie eruit kunnen putten voor hun eigen leven. Belangenbehartiging voor monumenten eigenaren is dan ook belangrijk!”


Met een groot hart is Hans Verwater nauw betrokken bij diverse vrijwilligersorganisaties in de gemeente. Zo ook voor de Vereniging Edese Monumenten vormt hij de ‘vaste grond onder de vereniging’. Financiën, ledenadministratie, juridische aspecten zijn allemaal zaken die hem toevertrouwd zijn. Wat hem drijft in deze vereniging is zijn liefde voor architectuur en lokale historie: gebouwen, techniek en natuurlijk mensen. Zijn huis in Bennekom is een gemeentelijk monument. De schoonheid van de architectuur wil hij graag in zijn hobby als fotograaf tonen: “het detail en de ritmiek in constructies hebben mijn bijzondere aandacht. Deze elementen vind je vaak terug in oude(re) gebouwen. Die maken een gebouw tot een monument! We moeten ervoor zorgen dat deze schoonheden blijven bestaan zodat iedereen ervan kan genieten!”


Marianne Koudenburg is een ‘buitenmens’: ze woont in een ‘hallen-huis’boerderij (een gemeentelijk monument) in het Binnenveld. Ze geniet van de natuur om haar heen en van de boerderij. “Ik bewonder hoe de mensen en de natuur zo één kunnen zijn. Al decennia lang maakt de mens gebruik wat de natuur geeft. Als ik naar mijn huis kijk: van riet en klei voor dakbedekking, tot wilg en els voor houtwerk. Ik vind dat we de natuur moeten respecteren. Door niet zo maar dingen weg te gooien alsof we in een ‘weggooi maatschappij’ leven. Ik wil dan ook graag mijn steentje bijdragen om gebouwen met een voor de regio relevant verleden te behouden.” Marianne werkt in de ICT en vindt haar balans en haar rust thuis. Ze wil ook andere mensen laten zien dat de gemeente Ede zoveel moois en rust op locaties van monumenten te bieden heeft. En dat het alle moeite waard is dit in stand te houden. Dit doet ze door de PR voor de vereniging te verzorgen.